Blog

E-faktury w zamówieniach publicznych

Rząd przyjął projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Planowane przepisy umożliwią wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Ustawa wdraża do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Zmiany mają obowiązywać od 18 kwietnia 2019 roku.