Blog

Goodwill podlega opodatkowaniu

W wyroku z dnia 14 listopada 2018 roku, sygn. II FSK 3253/16 NSA uznał, że przy sprzedaży przedsiębiorstwa podatek od czynności cywilnoprawnych jest ustalany na podstawie ceny, a nie wartości majątku rzeczowego. Podstawę określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży przedsiębiorstwa jest określona w umowie sprzedaży cena. „Goodwill” jest rodzajem prawa majątkowego, które składa się na całość przedsiębiorstwa, a zatem wraz z nim podlega zbyciu.