Blog

Nowe zasady sprzedaży ubezpieczeń

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Wdraża ona do polskiego prawa unijną dyrektywę IDD (Insurance Distribution Directive).

Zgodnie z obowiązującymi już przepisami agenci ubezpieczeniowi i pracownicy zakładów ubezpieczeń mają dbać o to, aby sprzedawany produkt był adekwatny do potrzeb klienta. W tym celu dystrybutor, jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, powinien określić wymagania i potrzeby klienta w oparciu o uzyskane od niego informacje. Dystrybutorem w rozumieniu ustawy jest zarówno agent, który działa w imieniu zakładu ubezpieczeń, jak i broker, który szuka dla klienta dobrej polisy i nie łączy go umowa z żadnym ubezpieczycielem. Pod nowymi przepisami jest nim również pracownik zakładu ubezpieczeń zaangażowany w sprzedaż.