Blog

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym

1 października 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli tzw. ustawa 2.0.

Ustawa zrewolucjonizowała system szkolnictwa wyższego – zarówno na poziomie organizacyjnym (między innymi przez wprowadzenie tzw. rad uczelni, czy obniżenie habilitacji), jak też w zakresie współpracy uczelni z podmiotami zewnętrznymi – w tym przede wszystkim biznesem.

Ustawa nowelizuje też kilkadziesiąt innych ustaw, dostosowują je do nowego modelu funkcjonowania szkolnictwa wyższego.