Blog

Rozliczenie podatkiem liniowym wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem

W wyroku z dnia 3 października 2018 roku (sygn. II FSK 2837/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wybór opodatkowania podatkiem liniowym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej podatnika zatrudnionego również na umowę o prace niweluje jego prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, nawet gdyby podatnik nie osiągnął dochodu z działalności gospodarczej w danym roku.

W omawianej sprawie podatnik argumentował, że zaproponowana przez fiskusa i uznana przez NSA interpretacja przepisów prowadzi do pozbawienia osób osiągających „mieszane” dochody i ich współmałżonków ich ustawowych praw. Podatnik argumentował, że nie ma przeszkód, aby dochody z pracy danej osoby (całkowicie odrębne od opodatkowanych liniowo dochodów z działalności gospodarczej) opodatkowad wspólnie z dochodami współmałżonka podatnika, zwłaszcza, że pod każdym innym względem dochody te są przez przepisy podatkowe traktowane jak dochody z pracy, i nie można do nich na przykład zastosowad podatku liniowego. Niemniej jednak argumentacja podatnika nie została potwierdzona przez NSA.