Blog

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej

W dniu 1 października 2018 roku upłynął okres przejściowy i finalnie zmieniły się zasady składania sprawozdao finansowych. Od tego dnia sprawozdania muszą mied postad elektroniczną, jak również muszą byd opatrzone e-podpisem osoby upoważnionej. Nie można już więc przesład do KRS skanu sprawozdania przygotowanego w formie papierowej.

Powyższą zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie w styczniu 2018 roku.