Blog

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, której celem jest wprowadzenie jednego Rejestru, w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane informacje o:

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku, przy czym część przyjętych regulacji wchodzi w życie w innych terminach wskazanych w ustawie.