Blog

Opłaty za rejestrację znaku towarowego

W przypadku gdy badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego wykazało możliwość jego zarejestrowania, kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie znaku towarowego do właściwego urzędu. W zależności od tego na jakim terytorium chcemy uzyskać ochronę znaku, zgłoszenie powinno zostać skierowane m.in. do:

 • Urzędu Patentowego RP – w przypadku gdy chcemy uzyskać ochronę znaku na terytorium Polski;
 • Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – w przypadku gdy chcemy chronić znak we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – za pośrednictwem Urzędu kraju pochodzenia – w przypadku zamiaru chronienia znaku w poszczególnych państwach członkowskich Związku Madryckiego;
 • Urzędów krajowych poszczególnych państw, w których chcemy chronić znak, w przypadku gdy nie korzystamy z procedury regionalnej lub międzynarodowej.

Koszt ochrony znaku towarowego zależy przede wszystkim od zasięgu terytorialnego ochrony, liczby klas towarowych, niekiedy także od tego czy jest przedstawiony w kolorach.

Poniżej przedstawiamy podstawowe opłaty związane z uzyskaniem ochrony znaku towarowego, jej utrzymaniem i postępowaniami spornymi:

Opłaty przed Urzędem Patentowym RP

 • Od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450 zł (w przypadku zgłoszenia elektronicznego: 400 zł)
 • Od zgłoszenia znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 120 zł
 • Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 zł
 • Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego: 600 zł
 • Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym: 000 zł
 • Opłata za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) na podstawie ilości klas towarowych: 400 zł za każdą klasę towarową
 • Opłaty za przedłużenie na kolejny 10-letni okres ochrony: 400 zł za każdą klasę towarową

Opłaty przed EUIPO

 • Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego UE w jednej klasie: 000 Euro (w przypadku zgłoszenia on-line: 850 Euro)
 • Opłata za drugą klasę: 50 Euro
 • Opłata za trzy lub większą liczbę klas: 150 Euro za każdą klasę
 • Opłata za sprzeciw: 320 Euro
 • Opłata podstawowa za przedłużenie znaku towarowego UE w jednej klasie: 000 Euro (w przypadku przedłużenia drogą elektroniczną: 850 Euro)
 • Opłata za przedłużenie znaku towarowego dla drugiej klasy towarowej: 50 Euro
 • Opłata za przedłużenie dla każdej klasy towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas: 150 Euro

Opłaty przed WIPO

 • Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych:

– jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach: 653 CHF

– jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach: 903 CHF

 • Opłata za każdą klasę powyżej trzeciej: 100 CHF
 • Opłata za każde wskazane państwo – członka porozumienia: 100 CHF