O nas

Jakub Pietrasik
Radca prawny, partner

Jakub PietrasikJest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kurs Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge.

Zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się obsługą podmiotów m.in. z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i reklamowej.

Świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców – w pełnym zakresie związanym z działalnością gospodarczą. Obsługuje zarówno Klientów indywidualnych, jak i spółki kapitałowe, w tym spółki notowane na GPW. Jest również aktywnym prawnikiem procesowym i reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych.

Specjalizuje się w prawie budowlanym i nieruchomości. Obsługuje inwestorów, wykonawców i podwykonawców budowlanych, jak również architektów i biura projektowe. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w sporach budowlanych, w tym związanych m.in. z wykonaniem infrastruktury stadionowej na Euro 2012. Obsługuje podmioty z branży budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zajmuje się również zagadnieniami najmu komercyjnego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Reprezentuje spółki z branży nowych technologii, w tym spółki produkcyjne i start-upy. Doradza między innymi dostawcom specjalistycznych innowacyjnych produktów, agencjom reklamowym, programistom, dostawcom aplikacji mobilnych, firmom z branży budowlanej i spożywczej. Opracowuje umowy wdrożeniowe, umowy rozwoju oprogramowania, umowy serwisowe, umowy utrzymania, umowy licencyjne, umowy o zachowanie poufności (NDA). Doradza z zakresu transferu technologii lub know-how oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej. Uczestniczy również w opracowywaniu oraz negocjowaniu umów na projekty B+R, jak również doradza w zakresie podziału praw własności intelektualnej w ramach projektów B+R.

Zajmuje się również prawem sportowym. Przez wiele lat prowadził agencję sportową, w której reprezentował zawodników, kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność na szeroko pojętym rynku usług i produktów sportowych. Specjalizuje się w zagadnieniach sponsoringu sportowego.

Jest autorem wielu artykułów fachowych z zakresu sporów korporacyjnych, zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, postępowania zabezpieczającego oraz problematyki szeroko pojętego prawa budowlanego.

Posługuje się językiem angielskim.

E-mail: jakub.pietrasik@gjplegal.pl
Telefon: +48 697 190 713