Dane osobowe

Od wejścia w życie RODO nie budzi niczyjej wątpliwości, że ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorcy. Pomagamy prowadzić politykę w tym zakresie w zgodzie z przepisami polskimi i europejskimi.

Dane osobowe

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych od wielu lat rodziła liczne problemy. Z jednej strony rygorystyczne przepisy – z drugiej masowe wręcz ich łamanie.

RODO miało być odpowiedzią na te problemy, w praktyce jednak zrodziło wiele nowych wątpliwości i obaw. Mimo rygorystycznych przepisów, naruszenia ochrony danych osobowych zdarzają się często. Z jednej strony powszechne jest obnażanie się w internecie i mediach społecznościowych, sprawiające, że zakres publicznie dostępnych danych jest niemal nieskończony. Zjawisko to jednak ma też drugą stronę – dążenie do zapewnienia jednostce możliwości pełnej kontroli nad dotyczącymi jej danymi, których najlepszym przykładem jest symboliczne już „prawo do bycia zapomnianym”.

W świecie takich sprzeczności i coraz ostrzejszych wymagań, które często są trudne do spełnienia, przedsiębiorca potrzebuje przewodnika. Specjalizujemy się we wsparciu Klientów w zakresie prawa danych osobowych.

Mamy doświadczenie w pracy dla Klientów z różnych branż – zarówno tych, którzy przetwarzają dane osobowe zupełnie incydentalnie, jak i tych, którzy zajmują się tymi danymi w jądrze swojej działalności.

W zakresie ochrony danych osobowych oferujemy między innymi:

  • kompleksowe doradztwo – w zakresie zapobiegania naruszeniom danych osobowych;
  • prowadzenie audytów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • przygotowanie informacji prawnych na temat obowiązków i wymogów prawnych wynikających z RODO;
  • pomoc w określeniu dokładnych potrzeb Klientów w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przygotowywanie i ocenę projektów umów i innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych;
  • przygotowywanie polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, polityk prywatności, polityk cookies i innych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  • opracowywanie wewnętrznych regulacji i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  • prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych;
  • wsparcie osobom, których dane osobowe zostały naruszone.