Dobra osobiste

Dobre imię, renoma i pozytywna opinia to wartości, które bywają cenniejsze niż jakiekolwiek dobra materialne – a pomagamy je chronić.

Dobra osobiste

Dobra osobiste

Dobra osobiste podlegają coraz to nowym zagrożeniom. Upowszechnienie urządzeń takich jak kamery cyfrowe oraz łatwość dystrybucji zdjęć, filmów czy nagrań dźwięku, stwarza coraz więcej okazji do naruszenia prawa do prywatności. Portale społecznościowe i fora internetowe pozwalają w łatwy sposób dotrzeć do tysięcy odbiorców z nieprawdziwym czy krzywdzącym przekazem. Renoma, dobre imię i pozytywna opinia mogą zostać zniszczone łatwiej niż jakiekolwiek inne – zwłaszcza, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Umieszczona w Internecie nieprawdziwa opinia krytyczna na temat przedsiębiorcy może zniechęcić do skorzystania z jego usług wielu potencjalnych klientów czy pracowników, wyrządzając mu ogromne szkody.

Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju zagadnieniach związanych z ochroną dobrego imienia oraz renomy.

W zakresie ochrony dóbr osobistych oferujemy między innymi:

  • kompleksowe doradztwo – w zakresie zapobiegania nieuczciwym działaniom osób trzecich, jak również ocenę działań podejmowanych przez Klientów pod kątem zgodności ze standardami wynikającymi z przepisów;
  • przygotowywanie i ocenę projektów umów i innych dokumentów – pod kątem problemów wiążących się z dobrami osobistymi;
    negocjacje;
  • prowadzenie sporów sądowych dotyczących dóbr osobistych, i ochrony renomy zmierzających do usunięcia skutków naruszeń oraz uzyskania stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia;
  • obsługę postępowań karnych związanych z naruszeniem dóbr osobistych i ochroną renomy – zmierzających do ustalenia skutków naruszeń.