E-commerce

Niższe koszty, szeroki zasięg i łatwiejsze sposoby pozyskiwania Klientów to tylko niektóre z zalet dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce. Z drugiej strony podmioty z tej branży muszą sprostać licznym obowiązkom. Doradzamy jak działać zgodnie z wymogami prawa.

E-commerce

E-commerce

Regulacje dotyczące e-commerce obejmują przepisy z najrozmaitszych dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa reklamy czy prawa karnego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie e-commerce – począwszy od podmiotów prowadzących sprzedaż „tradycyjnych” wyrobów i usług z wykorzystaniem internetu, poprzez dostawców rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem geolokalizacji czy też administratorów portali internetowych. Prowadzimy też sprawy związane z domenami internetowymi oraz ochroną dobrego imienia i renomy w internecie.

W zakresie e-commerce oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

 • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych;
 • opracowywanie polityk prywatności i polityk cookies;
 • opracowywanie wzorcowych zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • kompleksowe doradztwo prawne z zakresu e-commerce – bieżące i strategiczne;
 • kompleksową prawną obsługę działalności prowadzonej w internecie – obejmującą prawną ocenę proponowanego modelu biznesowego oraz przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w prowadzeniu takiej działalności;
 • przygotowywanie, weryfikację, negocjowanie umów;
 • zgłaszanie lub pomoc w uzyskaniu rejestracji lub innych praw wyłącznych na prawa własności przemysłowej;
 • zabezpieczenie praw autorskich Klienta;
 • udział w mediacji;
 • udział w arbitrażu;
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu polubownym;
 • reprezentowanie Klienta przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach toczących się przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych;
 • prowadzenie sporów związanych z prawami do domen internetowych.