Nieuczciwa konkurencja

Istnienie konkurencji na rynku co do zasady jest zjawiskiem pożądanym. Ważne jest jednak, aby konkurencja była uczciwa. Pomagamy Klientom działać zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz reagować na jej naruszenia przez innych.

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa reklama – to przykłady czynów nieuczciwej konkurencji, a dla wielu przedsiębiorców problemy, z którymi muszą się zmagać. Oferujemy rozwiązania pozwalające ochronić się przed takimi czynami, a w przypadku gdy to niemożliwe – minimalizować ich negatywne skutki.

W zakresie nieuczciwej konkurencji oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie zapobiegania nieuczciwym działaniom innych podmiotów oraz oceny działań podejmowanych przez Klientów pod kątem zgodności z prawem;
 • przygotowywanie i ocenę projektów umów – pod kątem zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją;
 • prowadzenie audytów modeli i umów dystrybucyjnych stosowanych przez Klientów – pod kątem prawa konkurencji;
 • prowadzenie analiz prawnych mechanizmów cenowych stosowanych przez Klientów, udzielanych rabatów oraz prowadzonych promocji;
 • doradztwo w zakresie reklamy, oznaczeń produktów;
 • doradztwo z zakresu prawa antymonopolowego;
 • pomoc w identyfikacji dowodów istotnych dla sprawy;
 • negocjacje;
 • prowadzenie korespondencji przedsądowej;
 • udział w mediacji;
 • reprezentację w postępowaniu karnym;
 • reprezentację przed sądami w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.