Nowe technologie

Nowe technologie – dawniej przejaw science fiction, dziś – nasza codzienność. Doradzamy jak działać zgodnie z prawem bez hamowania innowacyjności.

Nowe technologie

Nowe technologie

Nowe technologie wpływają niemal na wszystkie obszary gospodarki. Sam internet – najważniejszy symbol przemian ostatnich dziesięcioleci – niektóre branże wykreował, inne doprowadził do zaniku, a pozostałe zrewolucjonizował. Z nowych technologii korzystają lub je kreują zarówno wielkie koncerny międzynarodowe, jak i startupy, z których wiele w przyszłości stanie się znaczącymi podmiotami na rynku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców, w tym startupów, świadczących usługi z wykorzystaniem nowych technologii, obejmujące między innymi producentów innowacyjnych produktów i urządzeń, dostawców rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem geolokalizacji, administratorów portali internetowych, programistów i informatyków.

W zakresie prawa nowych technologii oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne – bieżące i strategiczne;
 • pełną obsługę prawną startupów;
 • ocenę prawną działań planowanych przez Klientów;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w prowadzeniu działalności;
 • przygotowywanie, weryfikację, negocjowanie umów z zakresu nowych technologii;
 • opracowywanie kompleksowych umów wdrożeniowych, umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania;
 • opracowywanie umów licencyjnych;
 • opracowywanie umów o zachowanie poufności (NDA);
 • doradztwo z zakresu transferu technologii lub know-how oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej;
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów na projekty B+R, jak również doradztwo w zakresie podziału praw własności intelektualnej w ramach projektów B+R;
 • zgłaszanie lub pomoc w uzyskaniu rejestracji lub innych praw wyłącznych;
 • zabezpieczenie praw autorskich Klientów;
 • udział w mediacjach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach arbitrażowych;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach polubownych;
 • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.