Prawo budowlane i nieruchomości

W branży budowlanej występują jedne z największych zatorów płatniczych. Doradzamy Klientom działającym na rynku nieruchomości oraz zabezpieczamy ich interesy na poziomie umów i sporów sądowych.

Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowlane i nieruchomości

Specjalizujemy się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości.

Obsługujemy przedsiębiorców z branży budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Mamy duże doświadczenie w obsłudze podwykonawców budowlanych, w tym m.in. uczestniczących w budowie infrastruktury stadionowej na Euro 2012. Współpracujemy z firmami ogólnobudowlanymi, jak też zajmujemy się tematyką najmu komercyjnego.

Dbamy o to, żeby nasi Klienci mieli skuteczne i w pełni egzekwowalne umowy. Prowadzimy bieżące audyty dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji inwestycji budowlanych, aby zabezpieczyć interesy Klienta na wypadek ewentualnego sporu sądowego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

W zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości oferujemy kompleksową obsługę prawną, a w szczególności zajmujemy się:

 • opracowywaniem umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski;
 • opracowywaniem umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów warunkowych, umów deweloperskich;
 • prowadzeniem badań due diligence nieruchomości;
 • prowadzeniem audytów nieruchomościowych oraz audytów przedinwestycyjnych;
 • opracowywaniem umów najmu lub podnajmu;
 • reprezentowaniem Klientów w negocjacjach i rozmowach biznesowych;
 • reprezentowaniem Klientów w toku realizacji i wykonania umów;
 • stosowaniem narzędzi prawnych mających na celu zabezpieczenie interesów Klientów w toku realizacji umów o roboty budowlane;
 • kompletowaniem dokumentacji umownej mającej na celu zabezpieczenie interesów Klientów;
 • prowadzeniem audytów nieruchomościowych, tj. weryfikacją procedur oraz obiegu dokumentów w toku inwestycji budowlanej, w celu zapewnienia  spełnienia przez Klientów wszelkich wymogów formalnych stawianych przez umowę oraz przepisy obowiązującego prawa;
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym w sporach o zapłatę;
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych;
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach egzekucyjnych oraz upadłościowych.