Prawo mody

Moda i prawo mają co najmniej jedną wspólną cechę – szybko się zmieniają. Pomagamy nadążać za zmianami prawa.

Prawo mody

Prawo mody obejmuje wiele dziedzin prawa, z których najważniejsze to prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo nowych technologii, prawo ochrony danych osobowych, prawo karne, prawo reklamy, prawo podatkowe i oczywiście prawo cywilne.

Znamy problemy branży modowej, gdyż obsługujemy klientów działających w tej branży, m.in. projektantów i producentów odzieży, właścicieli sklepów z odzieżą i biżuterią, fotografów, agencje reklamowe i PR-owe.

W zakresie prawa mody oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne – bieżące i strategiczne;
 • ocenę prawną działań planowanych przez Klientów;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w prowadzeniu działalności;
 • przygotowywanie, weryfikację, negocjowanie umów, w tym umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych, umów o zachowanie poufności (NDA);
 • przygotowywanie projektów ogólnych warunków umów, jak też umów wzorcowych;
 • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych;
 • opracowywanie polityk prywatności i polityk cookies;
 • opracowywanie dokumentacji spełniającej wymogi RODO;
 • zgłaszanie lub pomoc w uzyskaniu rejestracji lub innych praw wyłącznych;
 • zabezpieczenie praw autorskich Klientów;
 • udział w mediacjach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach arbitrażowych;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach polubownych;
 • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych;
 • prowadzenie sporów związanych z prawami do domen internetowych.