Restrukturyzacja i upadłość

Problemy z płynnością finansową zdarzają się wielu przedsiębiorcom – mogą być skutkiem zatorów płatniczych, nietrafionej inwestycji czy dekoniunktury. Niekiedy warto zastosować procedurę restrukturyzacyjną lub upadłościową. Doradzamy jak z nich korzystać.

Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja i upadłość

Po głębokich zmianach prawa upadłościowego w 2015 roku obecnie priorytet został przyznany postępowaniu restrukturyzacyjnemu nad postępowaniem upadłościowym. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Jednak nawet ogłoszenie upadłości nie zawsze musi oznaczać koniec dłużnika.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

W zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oferujemy kompleksową obsługę prawną wierzycieli lub dłużników, w szczególności:

  • kompleksową ocenę sytuacji i dobór najbardziej efektywnych środków w zależności od potrzeb Klienta;
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowanie zgłoszeń wierzytelności;
  • reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu
  • układowym, postępowaniu sanacyjnym;
  • reprezentację w postępowaniu upadłościowym;
  • reprezentację w innych postępowaniach związanych z restrukturyzacją lub upadłością.