Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje są podstawą społeczeństwa obywatelskiego oraz idealną formą działania dla osób, których cele nie są związane ze ściśle pojmowaną działalnością gospodarczą.

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje stanowią formę prawną, w której realizowane mogą być najrozmaitsze przedsięwzięcia.

Przepisy regulujące ich funkcjonowanie wydają się proste, kiedy jednak stowarzyszenie czy fundacja wykracza poza działalność na najbardziej podstawowym poziomie okazuje się, że natrafia na niezliczone przeszkody i wątpliwości. Trudności, z jakimi stykają się stowarzyszenia i fundacje nie ograniczają się do kwestii organizacyjnych, ale dotyczą też codziennej działalności – zawierania umów, zatrudniania pracowników, czy wreszcie prowadzenia negocjacji i sporów sądowych.

Mamy doświadczenie w obsłudze zarówno niewielkich fundacji i stowarzyszeń, jak i dużych podmiotów o rozbudowanej strukturze i szerokim zakresie działania. Obsługujemy również inne formy działalności o charakterze NGO, w tym związki pracodawców.

W zakresie prawa stowarzyszeń i fundacji oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej planowanej działalności, w tym w szczególności odpowiedniego sformułowania statutów i innych aktów regulujących działanie stowarzyszeń i fundacji;
  • obsługujemy procesy tworzenia, przekształcania i likwidacji stowarzyszeń i fundacji – przygotowujemy niezbędne dokumenty, organizujemy działania, reprezentujemy w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
  • pomagamy odpowiednio ukształtować strukturę podmiotu – obsługujemy proces tworzenia jednostek terenowych;
  • prowadzimy obsługę wewnętrzną stowarzyszeń i fundacji – obsługujemy organy wewnętrzne (zarządy, organy nadzoru, komisje rewizyjne, zebrania, zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał i innych dokumentów, a także bierzemy udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem;
  • świadczymy bieżące doradztwo, w tym przygotowujemy porady i opinie prawne dotyczące pojawiających się na bieżąco problemów prawnych;
  • bierzemy udział i reprezentujemy Klientów w negocjacjach;
  • przygotowujemy umowy i opiniujemy projekty umów przygotowywanych przez kontrahentów;
  • pomagamy Klientom rozwiązywać spory wewnętrzne, poszukując rozwiązań, które doprowadzają do zakończenia, a nie zaognienia sporów.