Własność intelektualna

Własność intelektualna wywiera stale rosnący wpływ na wszelkie rodzaje działalności oraz na życie prywatne. Pomagamy nadążać za tymi zmianami, a nawet je wyprzedzać.

Własność intelektualna

Własność intelektualna

Własność intelektualna już od dawna przestała dotyczyć wąskiej grupy twórców kultury czy wynalazców i obecnie otacza nas na każdym kroku. W mniejszym lub większym zakresie stanowi nieodłączny element każdej działalności.

Prawo własności intelektualnej jest narzędziem, które może pomagać w prowadzonej działalności, choćby przez uzyskanie praw wyłącznych i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, ale także ją ograniczać z uwagi na prawa przysługujące innym podmiotom. Pomagamy poruszać się w gąszczu przepisów i zapewniać rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Doradzamy Klientom z wielu branż, między innymi dostawcom specjalistycznych innowacyjnych produktów, agencjom fotograficznym i reklamowym, programistom, fotografom, grafikom, wydawcom, projektantom i producentom biżuterii i odzieży, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, dostawcom aplikacji mobilnych, firmom z branży ubezpieczeniowej, budowlanej, spożywczej, jak również start-upom.

W zakresie prawa własności intelektualnej oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne – bieżące i strategiczne;
 • ocenę prawną działań planowanych przez Klienta;
 • przygotowywanie, weryfikację, negocjowanie umów z zakresu własności intelektualnej;
 • opracowywanie kompleksowych umów wdrożeniowych systemów komputerowych, umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania;
 • opracowywanie umów przeniesienia praw własności intelektualnej;
 • opracowywanie umów licencyjnych, w tym umów na oprogramowanie;
 • opracowywanie umów o dzieło lub umów o współpracy zawierających postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich;
 • opracowywanie umów o zachowaniu poufności (NDA);
 • doradztwo z zakresu transferu technologii lub know-how oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej;
 • opracowywanie umów na udostępnianie wizerunku;
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów na projekty B+R, jak również doradztwo w zakresie podziału praw własności intelektualnej w ramach projektów B+R;
 • negocjacje z zakresu własności intelektualnej;
 • zgłaszanie znaków towarowych do rejestracji w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym;
 • pomoc w uzyskaniu rejestracji lub innych praw wyłącznych;
 • doradztwo w sporach dotyczących praw do domen internetowych;
 • występowanie z wezwaniami do podmiotów naruszających prawa własności intelektualnej Klienta;
 • udział w mediacjach;
 • udział w arbitrażu;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach polubownych;
 • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • prowadzenie sporów związanych z prawami do domen internetowych.